INNOVATIVE VOUCHERS

Firma BeF Home, s.r.o. realizuje również projekt w ramach programu INNOVATIVE VOUCHERS o nazwie:

Projekt stanowiska testowego do rozwoju kominków i pieców z płaszczem wodnym

Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009752 Celem projektu jest zaprojektowanie i weryfikacja pętli testowej służącej do rozwoju i weryfikacji właściwości urządzeń z ciepłą wodą do lokalnego ogrzewania o mocy do 30 kW. Proponowane urządzenie pozwoli na znacznie wyższą jakość, bardziej wydajny i szybszy rozwój kominków i pieców z płaszczem wodnym oraz na lepszą wydajność i parametry emisji. Technologia zostanie zaprojektowana tak, aby umożliwić rozwój i testowanie zgodnie z zaostrzającymi się przepisami, w szczególności rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów i urządzeń na paliwo stałe, ale także już wprowadzoną zmianą ustawy nr 201/2012 Dz. (Ustawa o ochronie powietrza) i powiązanym dekretem nr 415/2012 Dz, zaostrzenie klas emisji dla certyfikacji urządzeń do spalania paliw stałych zgodnie z normą ČSN EN 303-5. Projekt jest realizowany w 4 podstawowych etapach:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Przemysłu i Handlu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE DLA KONKURENCYJNOŚCI 2014 - 2020 wspieranego ze środków Unii Europejskiej.

Ta strona używa plików cookies

Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej witryny, a tym samym zapewnienia jak najlepszych doświadczeń z odwiedzin. Klikając "Akceptuj wszystko", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie do celów marketingowych i analitycznych. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies..