Rama montażowa   


Zazdívací rámečky jsou určeny k zakrytí nutné dilatační spáry, mezi krboovu vložkou a obestavbou.