Karta techniczna

Virgo 7E

Energetické štítky

Virgo 7 E

Dwg

Virgo 7 E